CHANFIX  : תיקון ערוץEFnet

Nederlands - Français - Hebrew - Norsk -

by Jolo, tiggergrm and many others
Original version at
http://efnet.org/chanfix
updated Mar 28, 2003 , Translate to Hebrew by ariX Oct 16, 2003

צ'אנפיקס זה שרות באפנט שמחזיר אופים ל"אופים רגילים" של ערוץ יציב. צ'אנפיקס זה לא כמו צ'אנסרב או שרותי רישום אחרים, שיש שם מקים הערוץ (פאונדר) שהוא זה ששולט בערוץ לעולם ועד. במקום זה צ'אנפיקס דוגם בקביעות את הרשת ומצב הערוצים ושומר נקודות במסד נתונים כמה זמן כל אחד החזיק אופ בכל ערוץ. הערוץ והאופים חייבים לשמור על חוקים מסוימים שנציין בהמשך. האופים הרגילים הם אלו שמחזיקים אופ בהתאם לנקודות שקיבלו במשך השבועיים האחרונים. אתה תעמוד יותר ויותר בדרישות ככל שתחזיק את האופ וכמובן תקבל נקודות על כך. אם הערוץ הפסיד את האופים בגלל כל מיני סיבות, צ'אנפיקס באופן אוטומטי יחזיר אופ לכל אחד שעומד בדרישות ונמצא כשיר. צ'אנפיקס משתמש בנקודות על מנת להחליט מי מקבל אופ באופן אוטומטי , אנחנו לא יכולים לקחת או לתת אופ לאף אחד באופן שרירותי. צ'אנפיקס זה המוצא האחרון, זה לא נועד לנוחיותך או תחליף לניהול תקין של הערוץ. אתה עדיין מחויב להריץ את הערוץ שלך בצורה תקינה, כגון בדיקת  הוסט@יוזר וגם בדיקת סיסמא לפני מתן אופ למשהו. מתן אופ ידני , אפילו למשהו שאתה חושב שאתה מכיר זה מתכון לאסון.

ההוראות האלו יעשו לך הכרות עם צ'אנפיקס ויספרו לך איך לקבל עזרה ממנו. העמוד הזה ערוך על מנת לענות לשאלות הנפוצות ביותר. תסתכל בבקשה על המצב המיוחד שאתה נמצא בו ותקרא את התשובה, בדרך הזאת תוכל להבין על מה אנו מדברים כאשר נדבר אתך בערוץ של צ'אנפיקס .

בבקשה תנסה להבין , אנו לא אלו ששברנו לך את הערוץ, זה לא האשמה שלנו, אז אל תוציא את הזעם שלך עלינו. אנו סתם מתנדבים שמנסים לעזור, אז בבקשה כבד אותנו בנימוס ואדיבות.

 

1. איך אני נרשם ל- צ'אנפיקס או גורם לו לעבוד?

2. הערוץ שלי בלי אופים, איך אני מקבל אופ בחזרה ?  

 א. התנאים לצ'אנפיקס להחזרת האופים בערוץ ללא אופים

ב. למה צ'אנפיקס לא מחזיר לי אופים כאשר אין אופים בערוץ?

 ג. למה אתה לא יכול לתת לי אופ וזהו?

3. יש לנו עדיין אופים , אבל כולם יושנים , האם אתה יכול לתת לי אופ במקום ?

4. הערוץ נלקח בכח (טייק אובר) , תעזרו לי בבקשה?

5. איך צ'אנפיקס שומר נקודות?

6. מידע נוסף

 

1. איך אני נרשם ל- צ'אנפיקס או גורם לו לעבוד?

אתה לא רושם את הערוץ שלך עם צ'אנפיקס. אתה צריך רק לדאוג כך שצא'נפיקס יזהה מספר תנאים. צ'אנפיקס באופן אוטומטי עוקב אחרי האופים בערוץ. בנוסף, אם הערוץ שלך עומד בדרישות והפסדת את האופים, אז אתה לא צריך לקרוא לצ'אנפיקס, הוא יחזיר את הערוץ באופן אוטומטי.

2. הערוץ שלי בלי אופים, איך אני מקבל אופ בחזרה ?

אם אבדת את כל האופים, צ'אנפיקס יחזיר את האופים אוטומטי בתנאי שהערוץ שלך עמד בכל התנאים המפורטים להלן. התהליף הזה לוקח לפעמים מספר דקות או לפעמים שעות, תלוי כמה בקביעות אופים החזיקו את האופ. אנשים שהחזיקו אופ כל הזמן נוטים לקבל אופ חזרה מהר. אתה לא יכול לקרוא או להזמין את צ'אנפיקס לעשות את העבודה. אם צ'אנפיקס נכנס לערוץ ועזב מבלי לתת אופ, זה אומר שאתה לא עומד בדרישות למתן אופ, תמשיך לקרוא על מנת לברר מדוע.                                                                                                                                                      

2 א. התנאים לצ'אנפיקס להחזרת האופים בערוץ ללא אופים

אתה חייב לעמוד בכל התנאים, אין יוצא מהכלל:

1. הערוץ חייב להתקיים לפחות חצי שעה. אף אל פי שזה מינימום טכני, תהיה מציאותי , כל ערוץ  שבגילו הוא פחות מכמה ימים אז הוא צעיר לתיקון, בגלל שאתה לא בססת  עדיין אופים יציבים.                                                                                                                                         

2. הערוץ חייב שהיו בו לפחות 4 אנשים , ושוב זה הכרח טכני, אבל אם אין לך הרבה אנשים , זה לעיתים קרובות מהיר יותר לתיקון ע"י יציאת כל האנשים מהערוץ וכניסתם לערוץ בחזרה ובנית הערוץ מחדש. 

הדרישות יפורטו בסעיף הבא.. 3. יש לך לפחות 1 ועדיף 5 או יותר אופים שעומדים בדרישות ברגע זה בערוץ

4. האופים הותיקים הם כאלו שיש להם ידנטד עובד , הווה אומר שאין להם "~"  לפני היוזר ניים כאשר עושים עליהם הואאיז. לדוגמא , אם השם שלך הוא ג'ובוב ואתה עושה הואאיז עליו :

"/whois JoeBob" ((בלי המרכאות

ואתה רואה:

 "JoeBob is ~blah@whatever.com"

אז זה אומר שאין אידנטד בגלל שיש "~" ואז צ'אנפיקס לא יזהה אותך , ולא חשוב כמה זמן היה לך אופ.

5. האופים הותיקים יותר היו אופים בקביעות במשך השבועיים האחרונים. "רגילים" אין להם חיבור 24/7 (7 ימים 24 שעות) , אבל הכוונה שהם אופים בדרך כלל- לא רק כמה שעות פעם בכמה ימים,כל דבר לפני השבועיים האחרונים זה לא לעניין בגלל שצ'אנפיקס שומר רק שבועיים אחרונים   

6.  הכתובת איפי שלהם היא קבועה , הווה אומר הכתובת לא השתנת במשך השבועיים האחרונים, הכתובת זה מה שמופיע אחרי השטרודל, בדוגמה שלמעלה עבור ג'ובוב זה:                                

          " whatever.com"

7.  הניק לא חשוב אבל היוזר ניים אסור שהשתנה. בדוגמה שלנו לג'ובוב השם שלפני השטרודל זה היוזר ניים:

Blah

צ'אנפיקס משתמש ב- כתובת@יוזר על מנת לתת נקודות.

אם עמדת בכל הדרישות הנ"ל , תביא לערוץ את כל האופים שעמדו בתנאים ואז צ'אנפיקס יחזיר את האופים באופן אוטומטי לבעלי הניקוד הגבוהה ביותר בתחילה ולאחר מכן הוא ילך לפי הרשימה מהגבוהה לנמוך עד ל 5 אופים. צ'אנפיקס יכול לעזוב ולחזור לערוץ מספר פעמים עד להשלמת המשימה, תלוי כמה הניקוד גבוהה. בעלי ניקוד גבוהה יקבלו אופ במהרה.                                                                             

במידה ולא עמדת בכל הדרישות שהוזכרו ולא קבלת אופ חזרה , עבור לקריאת הסעיף הבא:

   2 ב. למה צ'אנפיקס לא מחזיר לי אופים כאשר אין אופים בערוץ?

אם אבדת את כל האופים וצ'אנפיקס לא נכנס לערוץ באופן אוטומטי אחרי 5 דקות, אז זה אומר שלא עמדת בכל הדרישות שהזכרנו בסעיף הקודם.

אם אבדת את כל האופים וצ'אנפיקס נכנס לערוץ מבלי לתת אופ לאף אחד , זה אומר שיש לך אופים עם נקודות , וזה מנסה למצוא 5 אנשים לתת להם אופ, אבל אף אחד מהם לא נוכח בערוץ. תהיה רגוע, תבדוק עם עמדת בכל הדרישות בפרק הקודם, ותנסה להשיג את האנשים שהיה להם אופ חזרה לערוץ. לדוגמא אם בדרך כלל יש לך בוט בערוץ או בוטים ששומרים על האופים, סביר להניח שיש להם ניקוד גבוהה, תחזיר אותם חזרה לערוץ!

אם אתה לא עמדת בכל הדרישות, למשל יש לך ערוץ חדש או ערוץ קטן, או שהיית בלי אופים שבועיים, אז ל צ'אנפיקס אין נתונים על הערוץ שלך, וזה הערוץ שלך. אתה חייב לעזוב את הערוץ ולחזור מייד חזרה (ותבקש מכולם לעזוב את הערוץ גם) ואז יהיה לך אופ שוב. בהתייחס שזה פעם ראשונה שלך:אם אתה לא יכול לנהל את הערוץ בצורה תקינה (ע"י החזקת אופים או עזיבה וחזרה מהירה לערוץ) כאשר יש לך מעט אנשים בערוץ, תדמיין את התוהו ובוהו אם יהיו לך 50 או 500 אנשים בערוץ. העובדה הפשוטה היא , להריץ ערוץ באפנט לוקח לפחות 10 אנשים(לא בוטים) שעומדים בדרישות שהזכרנו קודם. אם אין לך את זה , מה הטעם בהחזקת ערוץ? מבקרים לא נוהגים לבקר בערוצים קטנים או ערוץ שיש לו ארגון לקוי כאשר יש כבר אלפי ערוצים גדולים. אבל אם אתה מתעקש להריץ ערוץ בכל מקרה, תשקול להעביר את הערוץ החדש והקטן שלך לרשת אחרת ששם יש לך אפשרות לרישום הערוץ.

2 ג. למה אתה לא יכול לתת לי אופ וזהו?

ברשת אפנט , אף אחד לא יכול לתת לך אופ באף ערוץ, אפילו לא אי אר סי אופרטור(אופר) או אדמין. אין פקודות סודיות . אפנט זה לא כמו רשות אחרות כמו דלנט ששם יש שרותים שנותנים לאופרים כח. למידע נוסף בנושא ראה:

למה לאפנט אין שרותי רישום

מיתוס האופרים

3. יש לנו עדיין אופים , אבל כולם יושנים , האם אתה יכול לתת לי אופ במקום ?

כל עוד יש אופ בערוץ (אחד שיש לו הרבה נקודות) , צ'אנפיקס לא יכול לעשות כלום בנידון. אתה צריך לקרוא לאופ, תתקשר אליו, תעיר אותו, לך אליו הביתה, תרביץ לו, זה לא משנה אם הוא יושן שבועות או שהוא פשוט לא מעוניין לחלק אופים חזרה, היית צריך לחשוב על זה קודם לפני שנתת לו אופ. צ'אנפיקס זה האפשרות האחרונה רק כאשר אבדת את כל האופים או נלקח לך הערוץ בכח (טייק אובר) ע"י אנשים חיצוניים. ל-אפנט  אין שרותי רישום ערוצים לנוחיותך.בתור אופ בערוץ, תחשוב שאין כזה דבר צ'אנפיקס, ותלמד להריץ את הערוץ שלך בצורה תקינה, כולל השמת סקריפטים לבטחון בקשת אופ..

4. הערוץ נלקח בכח (טייק אובר) , תעזרו לי בבקשה?

יש אפשרות להתערבות ידנית ב-צ'אנפיקס להחזרת המצב לקדמותו לפני הלקיחה בכח. טייק אובר מוגדר כאשר עדיין יש יש אופים בערוץ אבל לא היה להם אופים קודם (לדוגמא: בטעות נתת אופ למשהו , והוא הוריד לכולם את האופים). אנחנו לא מתערבים בויכוח פנימי בין אופים, כאשר אופים רגילים נלחמים ביניהם על שליטה בערוץ (לדוגמא: אין הסכמה בקשר למי שרשאי להריץ את הערוץ, אז אחד מהאופים הרגילים מחליט להוריד לכולם את האופ). במילים אחרות , אם מישהו היה בין 10 הראשונים בין האופים הרגילים של הערוץ במשך השבועיים האחרונים(כל מה שהיה לפני השבועיים זה לא לעניין, אפילו אם אתה זה שהקמת את הערוץ או שאתה החזקת את הערוץ שנים), הוא יכול לעשות בערוץ הכל כולל להוריד לאחרים את האופים. זה מה שקורה למרבה הצער כאשר אתה סומך על מישהו שאסור היה לסמוך עליו, וגם לא צ'אנפיקס או מישהו אחר יכול לעזור במקרה כזה. בבקשה תסדר את זה בעצמך או תפתח ערוץ חדש.

אם היה לך טייק אובר ממשי ע"י מישהו חיצוני, אז אתה צריך לחשוב איך זה שמישהו אחר קיבל אופ ( טעות במתן אופ, פריצה למחשב של אופ או בוט, התקפה על האופים שגרמה לכולם להתנתק וכו..). אז קודם כל תוודא שזה לא יקרה שוב. אנו לא מתעסקים בתיקון הערוץ עד שאתה מוכיח שזה לא יקרה שוב. אתה צריך שיהיה לך כמה שיותר אופים מוכשרים, ולא כאלו שיושנים, וגם יושבים בערוץ או מוכנים להכנס לערוץ בהתראה מידית.  תדאג מייד לבטחון הערוץ כשהערוץ יתוקן חזרה.

איך התיקון עובד? לאחר שהשוונו את הנתונים וראינו שיש באמת טייק אובר,  ניתן להפעיל את צ'אנפיקס בצורה ידנית. בשלב הראשון צ'אנפיקס יוריד לכולם את האופים ויוריד את כל הדגלים בערוץ שמונעים מאחרים להכנס:

(+b bans, +i invite-only, +k keyword-required, +l limit).

זה מתי שאתה חייב להכנס לערוץ חזרה במהירות. ואז צ'אנפיקס חוזר לערוץ לאחר מכן ומחזיר את האופים לאופים הרגילים של הערוץ, כאילו זה ערוץ רגיל שהפסיד את האופים.

להחזיר חזרה מ- טייק אובר , אם עמדת בכל התנאים של ערוץ ללא אופים , לך לאפנט לערוץ של צ'אנפיקס

#CHANFIX

ותספר לנו את שם הערוץ שלך, מה היה לא תקין , מה עשית למנוע את זה בשנית, ואז תמתין בשקט לעזרה, נחזור אליך בהקדם האפשרי.

במידה ולא עמדת בדרישות , ראה את הפרק הדן בנושא למעלה. בהצלחה, אתה צריך את זה.

5. איך צ'אנפיקס שומר נקודות?

צ'אנפיקס ממשיך כל הזמן לבדוק למי יש אופ בערוץ ע"י שימוש בנקודות ורישומם במסד נתונים. להחזיק נקודות הערוץ שלך חייב לעמוד בדרישות כפי שצוין קודם. התנאים האלו כוללים מספר מינימלי של אופים רגילים שיש להם אידנטד וכתובת או אי פי קבוע למינימום פרק זמן. אם עמדת בדרישות אתה לא צריך להרשם, וזה לא משנה אם שינית ניק. הנקודות נשמרות אוטומטי בהתאם ל- הוסט@יוזר .

אם עמדת בדרישות, כל 5 דקות שיש לך אופ בערוץ אתה מקבל נקודה. ככל שתתמיד להחזיק אופ , יהיה לך יותר נקודות. הניקוד נשמר רק עבור השבועיים האחרונים. הניקוד הטוב ביותר הולך לאנשים (או בוטים) שיש להם חיבור 24/7 , וכאלו שמקבלים אופ מהר מיד לאחר שנכנסו לערוץ. ערוץ יציב צריך שיהיה לו 10 או יותר אופים עם הרבה נקודות,  הווה אומר החזקת אופ לפחות 50%-25 מהזמן. בדרך הזאת אם משהו משתבש, ללא ספק צ'אנפיקס יכול לזהות מי האופים הרגילים ואז צ'אנפיקס יכול לעשות את העבודה בקלות. המידע על הנקודות נגיש לכל האי אר סי אופרטורים , אבל לא לך, אפילו אם אתה אחד מה- 10 האופים בניקוד. זה על מנת להגן עליך ועל הערוץ נגד מתקיפים שידעו מי העשר הראשונים שכדאי להם להתקיף.

לקבלת מידע טכני ודיון בנושא איך שיטת הניקוד עובדת ראה: 

"What CHANFIX really is and isn't"

6. מידע נוסף

"What CHANFIX really is and isn't"

original FAQ

הסטוריה: צ'אנפיקס הוחלט בהצבעה ע"י רוב האדמינים של אפנט באפריל 2001 , והתחיל ביולי 2001.