CHANFIX: EFnet op-loze kanaal hersteller

CHANFIX: EFnet Kanaal Hersteller

Translations: Nederlands - Français - Hebrew - Norsk -

by Jolo, tiggergrm and many others, updated Feb 25, 2004
Vertaald in het Nederlands door phillip en Garion
Original version at http://efnet.org/chanfix

Wat is CHANFIX?

CHANFIX is een EFnet service die de mogelijkheid biedt ops terug te geven als er geen ops meer in een kanaal zijn, of als het kanaal overgenomen wordt door buitenstaanders. CHANFIX is niet hetzelfde als chanserv of andere registratieservices, waar de kanaaloprichter het kanaal voor altijd beheert. In plaats van dat, houdt CHANFIX een score database bij van hoe lang een persoon ops heeft in een kanaal. De ops en het kanaal moeten alle twee aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals beschreven staat in volgende secties. De gebruikelijke ops zijn degenen die ervoor in aanmerking komen en die het langste ops hebben gehouden in de afgelopen 2 weken. Als een kanaal zijn ops verliest, zal CHANFIX automatisch het kanaal herstellen door de mensen die de hoogste scores hebben te oppen. Het is technisch onmogelijk om aan specifieke mensen ops te geven met CHANFIX; de scores uit de database worden altijd gebruikt om te bepalen wie er recht heeft op ops. CHANFIX is een laatste reddingsmiddel; het is niet de bedoeling dat je op CHANFIX vertrouwt om je kanaal te managen. Je moet nog steeds je kanaal goed onderhouden, zoals gebruikersnaam@hostnaam en password verificatie voordat je ops geeft aan iemand. Zelf ops geven aan iemand, zelfs iemand die je denkt te kennen, kan slecht aflopen.

Hieronder staat een lijst met veelgestelde vragen. Zoek daarin eerst naar het antwoord voor je vraag. Na dat je het antwoord gelezen hebt, kunnen we meer verklaring geven in #CHANFIX

1. Hoe registreer ik mij in CHANFIX en hoe werkt het?

Je kunt je kanaal niet registreren bij CHANFIX. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat je kanaal aan bepaalde voorwaardes voldoet. CHANFIX zal dan automatisch de ops in het kanaal bijhouden. Als je kanaal aan de voorwaardes voldoet en je verliest alle ops, hoef je niks te doen om CHANFIX te laten komen. CHANFIX herstelt je kanaal dan automatisch. Zie de volgende vraag over de voorwaarden en op-loze kanalen.

2. Mijn kanaal is oploos, hoe krijg ik mijn ops terug?

Als je ALLE ops verloren bent, zal CHANFIX automatisch het kanaal herstellen zolang het kanaal aan ALLE voorwaarden voldoet die hier beneden aangeven staan. Dit proces kan een paar minuten tot een uur duren, of soms zelfs langer; dit hangt af van hoe vaak de gebruikelijke ops ops hebben gehad. Mensen die bijna altijd ops hebben zullen sneller geopt worden. Je kunt CHANFIX niet uitnodigen in je kanaal of hem aansturen tot het terug geven van ops. Als CHANFIX het kanaal binnen komt en weggaat zonder dat het iemand ops geeft, betekent dit dat je niet aan de voorwaarden voldoet. Lees verder om te zien hoe dit komt.

2A. Voorwaarden voor CHANFIX om een kanaal te herstellen

Je moet aan alle voorwaarden voldoen, geen uitzonderingen.

  1. Het kanaal moet op zijn minst een half uur oud zijn. Ook al is dit een technische minimum, wees realistisch. Elk kanaal dat minder dan een paar dagen bestaat is waarschijnlijk te nieuw om te herstellen, omdat je nog niet een stabiele groep van ops hebt. Je kunt een nieuw kanaal maken, of je kunt in een bestaand kanaal chatten omdat je mischien nog niet klaar bent om je eigen kanaal te hebben.
  2. Het kanaal moet op zijn minst 4 personen erin hebben. Alweer is dit een technische minimum. Mocht je echter maar weinig mensen in je kanaal hebben, dan is het meestal sneller om te herstellen door het kanaal uit tegaan en weer binnen te gaan (iedereen /part, en dan het kanaal weer opnieuw maken).
  3. Je moet op zijn minst 1 maar het liefst 5 of meer aan de voorwaarden voldoende voormalige ops op dit moment in het kanaal hebben. Kwalificaties staan hier beneden.
  4. Die voormalige ops moeten een werkende identd hebben zodat /whois nicknaam GEEN ~ (tilde) voor hun username laat zien. Voorbeeld, als je nick KeesJan is en je typt "/whois KeesJan" zonder de aanhalingstekens, en je ziet "KeesJan is ~blah@whatever.com" betekent dit dat je identd niet goed werkt. CHANFIX zal je dan geen scores toekennen in de database, hoelang je ook geopt bent in het kanaal.
  5. De voormalige ops waren gebruikelijke ops tijdens de laatste 2 weken. "gebruikelijke" betekent niet dat je 24/7 geopped moet zijn, maar het betekent wel dat ze gewoonlijk een op moeten zijn - niet slechts een paar uur per dag geopt zijn. Alles wat er voor die 2 weken komt doet er niet toe omdat CHANFIX alleen naar de laatste 2 weken kijkt. Het maakt niet uit wie het kanaal gemaakt heeft, of wie het "beheert".
  6. De hostnaam of het ip moet "static" zijn, in andere woorden het mag niet veranderen in de periode van 2 weken (de hostnaam of het ip is het adres wat achter de @ staat in je /whois, in het voorbeeld hierboven is de hostnaam "whatever.com"). Hostnamen die woorden als "ppp" of "dialup" bevatten zullen altijd gezien worden als dynamische hosts en zullen dus geen scores krijgen in de CHANFIX database. Sommige domeinen zijn altijd dynamisch, zoals bb.online.no en AOL.com.
  7. Je nicknaam heeft niets met CHANFIX te maken, maar de username moet hetzelfde blijven. In het voorbeeld van JoeBob hierboven, is blah voor het @ symbool de usernaam. CHANFIX gebruikt usernaam@hostnaam om scores bij te houden.

Als je aan ALLE voorwaarden die hierboven beschreven staan voldoet, moet je die gebruikelijke ops terug in het kanaal zien te krijgen. CHANFIX zal automatisch de gebruikers met de hoogste scores als eerste oppen, daarna zal het verder kijken in de lijst totdat er 5 ops in het kanaal zijn. Het kan zijn dat CHANFIX meerdere malen het kanaal binnenkomt en uitgaat voordat dit daadwerkelijk het geval is; dit hangt af van hoe hoog de scores zijn. Hogere scores krijgen eerder ops.

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, en je wordt niet automatisch geopt, lees dan hier beneden verder.

2B. Waarom herstelt CHANFIX mijn kanaal niet?

Als je ALLE ops verloren bent en CHANFIX komt je kanaal niet automatisch binnen, binnen 5 minuten, betekent het dat het kanaal niet aan de voorwaarden van de vorige sectie voldoet.

Als je ALLE ops verloren bent en CHANFIX komt je kanaal binnen, en CHANFIX blijft binnen komen zonder dat het iemand ops geeft, betekent het dat er geen ops zijn die scores hebben voor dat kanaal. CHANFIX zoekt nu naar 5 personen die hij kan oppen, maar niemand die op dit moment in het kanaal zit heeft recht op ops. Blijf rustig, en lees de de voorwaarden van de vorige sectie nog een keer door, en probeer dan de ops die scores hebben terug in het kanaal te krijgen. Als je bijvoorbeeld normaal een bot of een botnet in het kanaal hebt, kan het zijn dat die de hoogste scores hebben. Zorg dan dat deze terug in het kanaal komen!

Als je niet aan deze voorwaarden kan voldoen, bijvoorbeeld als je een klein/nieuw kanaal hebt, of als je kanaal al 2 weken oploos is, dan heeft CHANFIX geen scores voor je kanaal, je bent nu op jezelf. Je zult het kanaal moeten "cycelen" (iedereen eruit, en er weer terug in) om weer ops te krijgen. Zie dit als een eerste uitdaging: Als je niet eens een kanaal goed kunt onderhouden als er weinig ops in zitten, denk er dan over na hoe het zou zijn als er 50 of wel 500 mensen er in de toekomst in zitten. Het simpele feit is, dat een EFnet kanaal minstens 10 mensen nodig heeft (geen bots) die aan de eisen voldoen van de vorige sectie. Als je dat niet hebt wat heeft het dan voor een nut om een kanaal te hebben? Bezoekers komen niet naar een kleine slecht georganiseerd kanaal als er meer als duizend grotere kanalen zijn. Als je dan toch een kanaal wilt hebben, denk er dan over na om je nieuwe/kleine kanaal naar een ander netwerk te verplaatsen met registratie services.

2C. Waarom kun je me niet gewoon ops geven?

Op EFnet kan niemand je zomaar ops geven op welk kanaal dan ook. Zelfs IRC operators ("opers") of admins kunnen dit niet. Er is geen geheim commando. EFnet is niet zoals andere netwerken als DALnet waar services aanwezig zijn die operators deze krachten geven. Voor meer informatie, zie Waarom heeft EFnet geen registratie services? en De mythe van opers.

3. We hebben nog steeds ops, maar ze zijn er allemaal niet, zou je mij dan niet kunnen oppen?

Zolang er minimaal 1 op is (die een hoge score heeft) in het kanaal, is er niets dat CHANFIX kan doen. Je zal het moeten oplossen met die persoon. Het maakt niet uit of het een bot is, of dat hij al weken idle is, of dat hij geen ops wil geven, je had daar eerder over na moeten denken toen je hem ops gaf. CHANFIX is een laatste reddingsmiddel voor als alle ops weg zijn, of als iemand alle ops heeft afgepakt (iemand die van buiten af komt). EFnet heeft geen services zoals chanserv. Als kanaal op moet je net doen alsof er helemaal geen CHANFIX is, en je zal moeten leren om goed om te gaan met je kanaal, zelfs al moet het met het gebruiken van scripts die zorgen voor veilige ops.

4. Mijn kanaal is afgepakt, help!

CHANFIX kan met de hand bediend worden om een kanaal te herstellen, dat afgepakt is. Afgepakt is als een kanaal nog steeds ops heeft, maar dat die ops nooit eerder ops gehad hebben (voorbeeld: Je ziet perongeluk iemand aan voor iemand anders die normaal ops heeft en je geeft hem ops waarop hij iedereen deopt). Wij bemoeien ons NIET met interne ruzies, zoals gebruikelijke ops die met andere gebruikelijke ops ruzie hebben over de controle van het kanaal (voorbeeld: er is een ruzie over wie het kanaal bestuurt, dus 1 van de gebruikelijke ops beslist om iedereen te deoppen). In andere woorden, als iemand in de top 10 score staat van de afgelopen 2 weken (alles voor die 2 weken doet er niet toe omdat CHANFIX alleen naar de laatste 2 weken kijkt) kan hij doen wat hij wil; ook kan hij dan iedereen deoppen die in het kanaal zit. Dat is jammer genoeg wat er gebeurt als je iemand vertrouwt die niet te vertrouwen is. CHANFIX kan op zo'n moment niet helpen. Los het zelf op of maak een nieuw kanaal.

Als je kanaal echt afgepakt is door iemand van buiten af, moet je je eerst afvragen hoe ze ops gekregen hebben (perongelijke op, "hacked" bot/shell, denial of service aanval die iedereen offline gegooid heeft, etc.). Zorg dan dat het niet meer gebeurt. We zullen niks herstellen voordat we zeker weten dat het niet weer gebeurt. Je zou zo veel mogelijk gebruikelijke ops online en wakker moeten hebben, in het kanaal of wachtend totdat ze weer binnen kunnen komen. Wees klaar om het kanaal meteen te kunnen beveiligen nadat het kanaal hersteld is.

Hoe werkt zo'n herstelling eigenlijk? Zodra we hebben vastgesteld dat het kanaal afgepakt is, kunnen wij CHANFIX je kanaal op commando laten herstellen. Allereerst wordt dan iedereen gedeopt en worden alle modes weghalen die zorgen dat er niemand binnen kan (+b bans, +i invite-only, +k keyword-required, +l limit). Dit is het moment dat je heel snel in het kanaal moet gaan. Later zal CHANFIX weer binnen komen en de gebruikelijke ops ops geven zoals dit gewoonlijk zou gaan als het kanaal oploos zou zijn.

Om een afgepakt kanaal te herstellen, als je aan alle voorwaarden voldoet, moet je #chanfix op EFnet binnen gaan. Meld de naam van het kanaal en wat er mis gegaan is, plus wat je eraan gedaan hebt om herhaling te voorkomen. Wacht dan rustig op hulp. We zullen je zo spoedig mogelijk helpen.

Als je niet aan de voorwaarden voldoet, kijk dan naar deze sectie hierboven. Veel succes, je hebt het nodig.

5. Hoe houdt CHANFIX de scores bij?

CHANFIX houdt bij wie ops heeft door middel van een score database. Om een score te houden moet je kanaal aan alle opgelegde voorwaarden voldoen die hier boven staan. Deze voorwaarden houden in dat je het minimaal aantal gebruikers moet hebben met ops, identd en een statische hostnaam/IP over een minimum bepaalde tijd. Als dit zo is, hoef je nergens in te loggen of je nicknaam te veranderen. De score wordt automatisch bijgehouden door middel van je usernaam@hostnaam.

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je voor elk kanaal waar jij ops hebt 1 punt voor elke 5 minuten dat je er zit. Hoe langer je ops hebt, hoe hoger je score wordt. De scores worden alleen bijgehouden voor de laatste 2 weken. De hoogste scores gaan naar de mensen (of bots) die aan de eisen voldoen en die een 24/7 connectie hebben, en degene die ops krijgen zodra ze een kanaal binenn komen. Een stabiel kanaal moet zo'n 10 ops of meer hebben met hoge scores, met andere woorden ze moeten minstens 25% tot 50% van de tijd ops hebben. Als er dan iets mis gaat, is het duidelijk wie de gebruikelijke ops zijn in het kanaal, en dan kan CHANFIX zijn werk makkelijk doen. Score informatie kan worden opgevraagd door IRC operators maar deze informatie wordt nooit aan niet-operators doorgegeven, ook al zit je bij die 10 hoogste scores. Dit is om je te beschermen tegen mogelijke aanvallen die bedoeld zijn om de hoogste scores neer te halen.

Voor meer technische informatie zie de links in de laatste sectie hier onder.

6. Meer informatie.

Originele documentatie: kijk naar "wat CHANFIX is, en wat niet" [ext. link] dit bevat een voorbeeld van hoe CHANFIX echt werkt, ook met details van hoe het scoresysteem werkt, en ook de oudere original FAQ [ext. link] Hierin zitten nog niet de nieuwste snufjes zoals de handmatige herstelfunctie.

Historie: over CHANFIX (voorheen JUPES) is een stemming geweest bij de EFnet admins in april 2001, en CHANFIX begonnen met werken in juli 2001. Je kunt hier de originele vote [ext. link] zien die ook andere technische ideen bevat van andere kanaal-herstel ideen.

OpenChanfix: Dit is een onafhankelijk project, open source chanfix. Als je Hybrid-ircd gebruikt en je zou CHANFIX willen gebruiken, veel plezier. Dit is geen garantie dat dit werkt zoals de echte CHANFIX werkt maar je kunt veel van de voorbeelden leren.

CHANFIX voor IRC operators [ext. link]. Dit is een beschrijving bedoeld voor nieuwe opers en mensen die CHANFIX willen helpen. Het beschrijft hoe een geavanceerde helper met elke situatie omgaat. Voor sommigen zal dit vreselijk voor de handliggend zijn maar het is de meest redelijke, hulpvolle manier om te zorgen dat een gebruiker leert van wat hij verkeerd doet en dat dus het kanaal voor geen verdere problemen zorgt.