function is_valid_emc_region_name(region_name) { r = VALID_EMC_REGION_NAME; return r.test(region_name); } function is_valid_emc_region(form, region_name) { if(region_name.length && !is_valid_emc_region_name(form[region_name].value)) { alert("Region names must VALID_EMC_REGION_NAME_ENGLISH"); form[region_name].value = ""; form[region_name].focus(); return false; } return true; } function is_valid_emc_server_name(server_name) { r = VALID_EMC_SERVER_NAME; return r.test(server_name); } function is_valid_emc_server(form, server_name, server_region_id) { if(server_name.length && !is_valid_emc_server_name(form[server_name].value)) { alert("Server names must VALID_EMC_SERVER_NAME_ENGLISH"); form[server_name].value = ""; form[server_name].focus(); return false; } if(server_region_id.length && form[server_region_id].value == 0) { alert("You must pick a region to add '" + form[server_name].value + "' to"); form[server_region_id].focus(); return false; } } function is_valid_emc_user_username(user_username) { r = VALID_EMC_USER_USERNAME; return r.test(user_username); } function is_valid_emc_user_password(user_password) { r = VALID_EMC_USER_PASSWORD; return r.test(user_password); } function is_valid_emc_user_name(user_name) { r = VALID_EMC_USER_NAME; return r.test(user_name); } function is_valid_emc_user_email(user_email) { r = VALID_EMC_USER_EMAIL; return r.test(user_email); } function is_valid_emc_user_disabled_reason(user_disabled_reason) { r = VALID_EMC_USER_DISABLED_REASON; return r.test(user_disabled_reason); } function is_valid_emc_user(form, user_username, user_password, user_name, user_email, user_disabled, user_disabled_reason) { if(user_username.length && !is_valid_emc_user_username(form[user_username].value)) { alert("User usernames must VALID_EMC_USER_USERNAME_ENGLISH"); form[user_username].value = ""; form[user_username].focus(); return false; } if(user_password.length && form[user_password].length && !is_valid_emc_user_password(form[user_password].value)) { alert("User passwords must VALID_EMC_USER_PASSWORD_ENGLISH"); form[user_password].value = ""; form[user_password].focus(); return false; } if(user_name.length && !is_valid_emc_user_name(form[user_name].value)) { alert("User names must VALID_EMC_USER_NAME_ENGLISH"); form[user_name].value = ""; form[user_name].focus(); return false; } if(user_email.length && !is_valid_emc_user_email(form[user_email].value)) { alert("User email addresses must VALID_EMC_USER_EMAIL_ENGLISH"); form[user_email].value = ""; form[user_email].focus(); return false; } if(user_disabled_reason.length && form[user_disabled].checked && !is_valid_emc_user_disabled_reason(form[user_disabled_reason].value)) { alert("User disabled reasons must VALID_EMC_USER_DISABLED_REASON_ENGLISH"); form[user_disabled_reason].value = ""; form[user_disabled_reason].focus(); return false; } return true; } function emc_user_disabled_click(user_disabled, user_disabled_reason) { if(user_disabled.checked) { user_disabled_reason.disabled = 0; user_disabled_reason.value = "EMC_MSGS_USER_DISABLED_REASON_DEFAULT"; } else { user_disabled_reason.disabled = 1; user_disabled_reason.value = ""; } } function is_valid_emc_url_level(url_level) { r = VALID_EMC_URL_LEVEL; return r.test(url_level); } function is_valid_emc_url_name(url_name) { r = VALID_EMC_URL_NAME; return r.test(url_name); } function is_valid_emc_new_url_id(form, new_url_id) { if(new_url_id.length && form[new_url_id].value == 0) { alert("You must pick a user/region relationship level to move all user/region relationships to"); form[new_url_id].focus(); return false; } return true; } function is_valid_emc_url(form, url_level, url_name, new_url_level) { if(url_level.length && !is_valid_emc_url_level(form[url_level].value)) { alert("User/Region relationship levels must VALID_EMC_URL_LEVEL_ENGLISH"); form[url_level].value = ""; form[url_level].focus(); return false; } if(url_name.length && !is_valid_emc_url_name(form[url_name].value)) { alert("User/Region relationship names must VALID_EMC_URL_NAME_ENGLISH"); form[url_name].value = ""; form[url_name].focus(); return false; } return true; } function is_valid_emc_urr(form, urr_user, urr_region_id, urr_level_id) { if(urr_user.length && !is_valid_emc_user_username(form[urr_user].value)) { alert("User usernames must VALID_EMC_USER_USERNAME_ENGLISH"); form[urr_user].value = ""; form[urr_user].focus(); return false; } if(urr_region_id.length && form[urr_region_id].value == 0) { alert("You must pick a region for this relationship"); form[urr_region_id].focus(); return false; } if(urr_level_id.length && form[urr_level_id].value == 0) { alert("You must pick a level for this relationship"); form[urr_level_id].focus(); return false; } return true; }